Define Nedir?

Define ile ilgili bilmediklerimiz neler? Define ne anlama geliyor. Tıklayın öğrenin.

 

Sinap Formasyonu

Sinap Formasyonu

Sinap Formasyonu Ankara’nın Kazan, Çubuk, Elmadağ, Ayaş, Kızılcahamam, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı İlçelerinde 1989 yılından beri uluslararası bir projeyle sürdürülmektedir.

Anadolu kültür tarihini dünya kamuoyuna tanıtan Anadolu Medeniyetleri Müzesi bu çalışmaları ile de Anadolu doğa tarihine Ankara çevresinden kesitler vermeyi amaçlamaktadır. Böylece Sinap Formasyonu, Başkentin Paleolitik ten başlayan insanlık tarihini çok daha gerilere Miyosen zaman dilimine götürerek insanlığın oluşumundan önceki ortamları aydınlatmaya yöneliktir. (more…)

 

Roma Tiyatrosu

Roma Tiyatrosu

Ankara’nın Ulus Semtinde Hisar Caddesi ile Pınar Sokak arasında yer almaktadır. Antik yazarların Ankara hakkında verdikleri bilgiler arasında tiyatrodan hiç söz edilmemesine karşılık, Ankara’da bulunan bazı yazıtlarda dolaylı olarak bahsedilmektedir. Ayrıca Roma Hamamı’nda korunan bir heykel kaidesi üzerinde yer alan yazıt, Dionysos şenlikleri hakkında bir kararnameyi içermektedir. (more…)

 

Külhöyük

Külhöyük

Ankara İli, Haymana İlçesi, Oyaca Kasabası sınırları içerisinde yer alan Külhöyük, dünyaca tanınmış Hitit Kült Merkezi Gavurkale’ye yaklaşık 8 km uzaklıkta ve Boyalık köy yolunun hemen güneyindedir. 1978 yılında bir vatandaşın Haymana Kaymakamlığına yaptığı başvuru ile Müzemiz gündemine girmiş ve 1992 yılında kamulaştırılan höyükte aynı yıl kazı çalışmalarına başlanmıştır. (more…)

 

Gavurkale

Gavurkale

Gavurkale, Ankara’nın 60 km güney-batısında, Haymana İlçesi’ne bağlı Dereköy’e 2 km. uzaklıkta, Babayakup deresinden 60 metreye ulaşan yükseklikte bir kayalık alan üzerine kurulmuştur. Uzun süre yerleşime sahne olmuş bu tepeye, buradaki eski yıkık duvarlardan dolayı Gavurkale adı verilmiştir. (more…)

 

Augustus Tapınağı

Augustus Tapınağı

Romalılar M.Ö.1.yüzyılın sonlarına doğru Galatya’yı eyalet haline getirip Ankara’yı metropolis-başkent yaptıktan sonra, bir takım imar faaliyetlerine girişmişler ve şehrin büyüyüp gelişmesini sağlamışlardır. Roma-Augustus Tapınağı’nın bu dönemde yapılarak imparator kültünün de Ankara’ya getirilmesi bu kente verilen önemin bir belgesidir. (more…)

 

Ankara Roma Hamamı

Ankara Roma Hamamı

Roma Hamamı, Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus’tan itibaren yaklaşık 400 metre uzaklıkta, yolun batısında, caddeden 2,5 metre kadar yükseklikteki bir plato üzerinde bulunmaktadır. (more…)

 

Gordiyon Müzesi

Gordion Müzesi

1963 yılında bugün Yassıhöyük olarak tanınan 500 nüfuslu küçük bir köyün yanında kuruldu. Bugün Gordion Müzesi’nde kronolojik bir sergileme sunulmakta, her dönem karakteristik örneklerle temsil edilmektedir. Üç vitrinde Eski Tunç Devri eserleri, bunu takiben Kral Midas ile son bulan Erken Frig Dönemine ait eserler yer almaktadır. Bu eserler içinde Erken Demir Çağı’na ait el yapımı çanak-çömlekler, Erken Frig Çağına ait demir aletler, tekstil üretim aletleri sergilenmektedir. Yeni sergi salonunda panoramik vitrin içinde M.Ö. 700 yıllarına tarihlenen tahrip katına ait tipik bir yapı sergilenmektedir. Yeni salonun geri kalan kısmında M.Ö. 6- M.S. 4. yüzyıla ait ithal edilmiş Yunan seramiği, Helenistik Çağ ve Roma Dönemine ait malzemeler sergilenmektedir. Son bölümde ziyaretçiler Gordion’da ele geçen mühür ve sikke örneklerini izleme imkanı bulacaklardır. (more…)

 

Anadolu Medeniyetleri

M.Ö.1200′lerden Günümüze Anadolu Uygarlıkları

İ. Ö. II. binin sonlarında, boğazlar üzerinden Anadolu’ya olan Deniz Kavimleri Göçleri köklü değişikliklere neden olur. Anadolu’nun büyük bir bölümüne egemen olan Hitit İmparatorluğu tarih sahnesinden silinir. İ. Ö. I. binin ilk yarısında, Anadolu, çeşitli bölgelerde kurulan Geç Hitit, Urartu ve Frig krallıkları idaresi altında kalır. Aynı tarihlerde, Dor göçlerinden nasibini alan Yunanistan halkı ise, adalar üzerinden Batı Anadolu’ya geçerek yerli halkla kaynaşır ve İon Uygarlığının temelini atar. Böylece, ilk koloni yerleşimleri kurulur. Pergelle çizilmiş motiflerin özelliklerini yansıtan bu dönem, “PROTOGEOMETRİK DÖNEM” olarak adlandırılır (İ. Ö. 1100 – 950). Yuvarlak motiflerin yerlerini köşeli geometrik motiflere bırakması ile “GEOMETRİK DÖNEM” başlar (İ. Ö. 950 – 600). (more…)

 

Klasik Arkeoloji Nedir?

Klasik Arkeoloji daha çok Antik Çağ diye adlandırılan Yunan ve Roma uygarlıklarını kapsayan bir dönemi içerir. Dar anlamıyla yaklaşık olarak M.Ö. 6. yüzyıl ile M.S. 3 yüzyıl arasındaki zaman dilimi ile ilgili olsa da geniş anlamıyla M.Ö. üçüncü binyıla kadar uzanan Girit, Yunan Anakarası ve Anadolu’nun batı ve güney kıyılarını içeren kültürlerin gelişimini inceler. (more…)

 


 

Anasayfa::Hakkımızda::Ürünler::Hizmetler::Destek::İletişim
2008 (c) Sismik Dedektör. Tüm Hakları Saklıdır.
made in anatolia